Tuesday, October 27, 2009

Wikipedia og kjeldekritikk

Dagens Nyheter har i dag ein interessant artikkel om Wikipeda og kjeldekritikk. Definitivt verdt å lese, og godt for oss å vite at vi har det kjeldekritiske perspektivet inne i undervisninga. Personleg synest eg noko Lennart Guldbrandsson seier er det viktigaste:

Trots det nyttjas encyklopedin ofta förbehållslöst och Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige, säger att hans känsla är att folk i allmänhet litar på Wikipedia.

- Trovärdighen är förvånansvärt hög. Vi har ju sett att lärare använder Wikipedia i undervisningen och allt fler forskare intresserar sig Wikipedia.

Ändå, påpekar han, bör läsaren förhålla sig kritisk till informationen:

- Vi förespråkar inte att man köper allt som står i Wikipedia, självklart ska man vara källkritisk. Men det gäller allt: Nationalencyklopedin, tidningar, bloggar, böcker.

Som ein Nature-artikkel peikte på for 'eit par år tilbake', ved ein sjekk av ca 50 artiklar i Wikipedia opp mot Encyclopedia Britannica (har ikkje referansen for handa), så er det kanskje meir overaskande at det fanst omtrent like mange alvorlege feil i EB som i Wikipedia.

Einar Spetz seier noko eg synest er viktig her (og som vi på RB praktiserer i ExPhil.-undervisninga):

Han ser riskerna med materialet på internet, men påpekar att det samtidigt är ett utmärkt tillfälle att praktisera källkritiska metoder.

No comments:

Post a Comment