Friday, October 23, 2009

ChemSpider

Kjemiske forbindelser inngår i de fleste realfagsstudier. Det finnes veldig mange datakilder med kjemisk informasjon; salgskataloger fra produsenter, strukturdatabaser, miljødata, indekser med medisinske virkninger og databaser over kjemiske og fysiske egenskaper for å nevne noen. Noen få av disse er åpne kilder, men de fleste er betalingsdatabaser, gjerne kompliserte sådanne som det tar tid å sette seg inn i.


ChemSpider kom i 2007, og ble i 2009 innkorporert i Royal Society of Chemistry. ChemSpider er en søkemotor som søker etter kjemisk informasjon fra flere av de nevnte kildene ovenfor. Hensikten er å samle og indeksere kjemiske strukturer og assosiert informasjon til en eneste søkbar base, og gjøre denne tilgjengelig for alle uten kostnader. ChemSpider prøver å svare på spørsmålet om hva det finnes av data om en gitt kjemisk forbindelse, og hvor det finnes. Søkeresultatet inkluderer både åpne kilder og pekere til kommersielle databaser som krever abonnement for tilgang.


ChemSpider

No comments:

Post a Comment