Tuesday, January 26, 2010

Tips til bokkjøparar

Eg ønskar meg veldig VELDIG eit slikt system som MIT har. Her kan brukarane abonnere på ein RSS-feed med nyinnkjøpte bøker innan eige fagfelt. Vil tru noko slikt kjem på plass med nytt bibliotekssystem. I mellomtida abonnerer eg på MIT sine RSSar for å følge med - kva av dette burde óg eg tenke på å kjøpe inn?

Wednesday, January 20, 2010

Fødde med digitale ski på beina?

Det er lett å stø seg på at dagens studentar er digitale urinnvånarar, 'digital natives', og å rekne med at deira digitale intuisjon stettar dei fleste daglege student-behov (utanom muligens avanset søking). Då kan det vere verdt det å merke seg seg dette avsnittet, frå ein artikel om bloggbruk i informasjonskompetanseundervisninga:

In giving the students freedom to choose their own Blogger login and web address we opened ourselves up to an avalanche of techical support issues. Nearly one-third of the students forgot their login and had difficulties using the Blogger forgotten password retieval facility and, despite training, some also struggled to create new posts, insert images and view their blog. Most of these students were aged 18-21, part of the 'digital native' generation. Although the Blogger software seemed intuitive to the thirty-something and fourty-something academic librarians, this was not the case for the students. They stumbled over basic technical issues and while they may have been born into a digital world, not all were born digital.

Det å vere oppvaksen i ein kultur eller i eit språk, treng ikkje bety at ein har eit reflektert forhold til system og struktur og hensiktmessig navigasjon. Slike trekk kan det faktisk vere lettare å få auge på når ein kryssar over til eit språk eller ein kultur ein sjølv ikkje er oppvaksen med. Ikkje kan ein heller forvente å beherske alle ferdigheiter som verdsettast i kulturen. Ikkje alle nordmenn er heller fødde med ski på beina.

Sært nok: På utveksling i USA spurte min amerikanske kontorkamerat til meg til stadigheit korleis engelske ord stavast. Då eg påpeikte det sære i det, fekk eg til svar at eg jo stort sett kom med rett svar. Mi forklaring? EG hadde lært meg eit bilde av ordet, han korleis det høyrdest....

Friday, January 15, 2010

Den klaraste konlusjonen ein kan trekke frå UBs utkast til tiltaksplan, er at kontinuiteten bør vere sikra :-)

Wordle: Tiltaksplan UB

Thursday, January 14, 2010

Søk etter e-bøker

På Twitter snubla eg over denne samsøkstenesta etter e-bøker: http://ebooks.addall.com/

Grensesnittet er ikkje av dei lekraste, og som med all samsøking, kan det ta laaang tid å få svar. Men du får eit sitat medan du ventar. Har du høyrt det før, kan du få eit nytt ;-)

Derimot kan du samanlikne prisar og format frå ulike forhandlarar, og for eksempel kjapt sjekke om e-boka finst som gratisutgåve (du kan sortere på pris). Kjekt å vite, sjølv om eg muligens ikkje får bruk for det på jobben?


Her ser du til dømes kvar du kan få tak i Darwin's The Voyage of the Beagle

Søkeboksen i Firefox - litt skreddarsøm

For kjappe oppslag, er eg heilt avhengig av søkeboksen i Firefox (den til høgre for adressefeltet). Ekstra søkemotorar er det stort sett greitt å legge inn. Derimot fekk eg det for meg at eg skulle legge inn ein add-on for kvar av dei ulike Wikipediaene eg jamnleg søker (nynorsk, bokmål og svensk). At bokmålsversjonen eksisterte, visste eg, for den fulgte med som default då eg installerte heime.

Lenka 'Manage search engines' nedst på nedfellsmenyen til feltet pleier å vere tingen, og deretter eit klikk på 'Get more search engines', men av ein eller annan grunn fekk eg ingen treff på nokon av versjonane eg ville ha inn. Løysinga viste seg å ligge ein HEILT annna stad: Når du står i den Wikipediaen du ønskjer å legge inn, vil denne Wikipediaen dukke opp som eit forslag på nedfellsmenyen, rett over 'manage search engines'. Legg til, så blir livet *bittelitt* lettare :-)

Tuesday, January 5, 2010

Eit lite, bibliografisk mareritt....

Eg følgjer med på nokre bloggar innan mine fagområde (biologi/molekylærbiologi), og følgjer særleg godt med når dei seier noko om bibliotek, publisering, sitering og open access. Eit lite mareritt beskrivast her: sidetal som endrast i elektronisk arkiv, slik at det ikkje lenger korresponderer med det opprinnelege sidetalet (trykk etc). Oppslag på tidlegare korrekt referanse tar ein til eit bibliografisk svart hol (men ikkje større enn at vi på biblioteket stort sett ville finne ut av det). Les meir om dette på Dechronization: Evolution, Phylogenetic trees, Comparative methods

Ville tru at dette i større grad hang saman med elektronisk arkivering enn med OA? Nokre artiklar utelatast frå elektroniske arkiv, og eg kan tenke meg at eit eller anna ikkje så lyst hovud kan kome på å forskyve sidetalet tilsvarande, utan at det burde ha noko med OA å gjere...