Thursday, October 1, 2009

Kronjuweler og kroneindikatorer

Jeg har vært på kurs i Leiden og sitter igjen med mange inntrykk.
Graduate Course 'Measuring Science-for professionals'
Centeret for Science and Technology Studies (CWTS) som arrangerte kurset har høy internasjonal anerkjennelse på feltet, og har utviklet en rekke indikatorer for å evaluere institusjoner internasjonalt. Den mest profilerte indikatoren er altså kroneindikatoren. En baserer seg på ISI WoS data og ser på antall siteringer i forhold til publikasjoner. Siden dette kan slå veldig feil ut fra fagfelt til fagfelt, og er avhengig av fagfeltets publiserings- og siteringspraksis, har CWTS korrigert dette slik at kroneindikatoren skal være en nøytral indikator. Med det har man et verktøy for å sammenlikne universitet i verdenssammenheng. Dette blir oppfattet som en objektiv evalueringsmetode sammenliknet med ekspertevalueringer som lettere kan kritiseres for å være subjektiv.

Jeg ble likevel ikke helt overbevist over resultatene som viste en europeisk rangering av universitet. I mine øyne hadde institusjoner som var engelsk språklige eller internasjonalt orienterte et solid forsprang. Store forskningsintensive land som for eksempel Frankrike eller Tyskland hang tydelig etter.

Signalene en slik rangering gir, særlig når det også knyttes til tildeling av midler, er:

  • publiser hyppig i tidsskrift som er indeksert i ISI WoS
  • siter smart (se innlegg om manglende siteringer i denne bloggen)
  • vær taktisk
  • forsk på noe som er sikkert
  • ikke forsk på noe som tar tid og hvor utfall er usikker
Forresten, feltverdiene er til salgs , og de er sikkert ikke billige. Fikk inntrykk av at det var kronjuvelene til CWTS.

1 comment:

  1. Ja, deler din uro over signala frå ei sånn rangering. det oppfordrar til salamipublisering og LPU (Least Publishable Unit). Personleg er eg veldig glad i tidsseriar, noko som det er vanskeleg å få til innnan slik rangering...

    ReplyDelete