Friday, November 27, 2009

Siteringsanalyser for treff i Google Scholar

Kjenner du til Citation Reports i WoS, hvor det oppgis antall treff, antall siteringer, siteringshyppighet og h-indeks?
Samme analyser kan du få for søkeresultat i Google Scholar. Statistikken ligger ikke ferdig klar i Google Scholar men i lett og fritt tilgjengelig programmvare.

For eksempel i PoP (Publish or Perish) eller Tenurometer.

For å rense resultatlisten for dubletter eller poster som opplagt ikke er "scholarly", kan treffene krysses vekk. En kan også eksportere referansene for eksempel i RIS format for videre analyser.

PoP kan lastes ned på http://www.harzing.com/pop.htm.
Tenurometer er en extension i FireFox nettleser http://tenurometer.indiana.edu/

Hvis du vil overlate rensing av trefflisten til et annet program kan du bruke CleanPoP http://cleanpop.ifris.net/

Monday, November 2, 2009

Mendeley – Web 2.0 for forskere

I det siste har jeg stadig oftere sett Mendeley som et bokmerkealternativ på forskningsrelaterte nettsteder, og særlig de som operer innen open access, som for eksempel arXiv.
Mendeley er gratis software for forskere som består av to deler; Mendeley Desktop for å håndtere og dele vitenskapelige publikasjoner (fungerer omtrent på samme måte som EndNote, RefWorks ), og Mendeley Web, som er et sosialt nettverk der forskere kan utveksle erfaringer og resultater med andre forskere som jobber innen samme felt.

I to intervjuer med henholdsvis Labtimes (2008) og STweM (2009) snakker grunnleggeren av Mendeley, Viktor Henning, blant annet om hva han mener gjør Mendeley forskjellige fra andre nettsteder, og hvilke potensialer han mener Mendeley har.

Jeg tror dette er en software som vi vil se mer av fremover, og som det absolutt er verdt å merke seg for alle oss som jobber et eller annet sted innen formidling av forskningslitteratur.

Mendeley var vinneren av Plugg Start-Ups Rally 2009.