Wednesday, October 14, 2009

Guglifisering eller Wolfram|Alphaisering?

Vi er blitt tuta øyrene fulle med fantastisk guglifisering, og at dette må vere framtida for biblioteksystem, metasøksløysingar og i det heile tatt bibliotek. Einlinjessøk er svaret på det meste. Vi føreset null i førehandskunnskap, ein berande bjelke er tanken om at einkvar søkeskjerm skal vere sjølvforklarande. Kan vi oppnå det? Kan ein fotballdesingnar designe ein ball som alltid fann vegen forbi målmann? Er ikkje dette ei umulig oppgåve

Eg nærar ein snikande mistanke: Eg trur rett og slett vi brude tenke på oss i biblioteka som eit utvida Wolfram|Apha. Javisst krever det litt av deg å sette seg inn i korleis det fungerer, men til gjengjeld finn du akkurat det du skal ha, druknar ikkje i støy, og så er vi så uendeleg sørvismainda, og vil veldig gjerne hjelpe deg å finne akkurat det du treng.

Wolfram|Alpha homework day arrangerast for første gang 21. oktober. Vi har vore i gang lenge :-)

No comments:

Post a Comment