Tuesday, September 29, 2009

UBB testar bX

Sette du morgonkaffien i halsen sist du trykte på ein UBB-knapp? Skjedde det nye og uforklarlege ting?


Vel, nettenester endrar seg stadig, så det er gjerne ikkje det store sjokket. Eller kanskje hadde du fått med deg meldinga om bX-testing på intranettet.

Fram til oktober testar vi ut bX, ei ny 'anbefalings'-teneste frå Ex Libris, kopla til SFX (UBB-knappen), som vi alt har. I tillegg til lenke til fulltekst, vil brukaren ofte få opp forslag på andre relevante artiklar (default tre, kan utvidast til ti). Tenesta kan minne om funksjonane i Pubmed og ISI som lar deg finne 'related articles'. Hos Pubmed skjer koplinga til relaterte artiklar gjennom emneord, hos ISI gjennom delte referansar. Slik sett minner bX meir om Amazon, som lar deg vite at 'Customers Who Bought This Item Also Bought', og gir nokre døme. For bX er tenesta basert på kopling mellom dei ulike artiklane ein brukar vel å klikke på gjennom ein sesjon. Vi veit såklart ikkje om vedkomande faktisk lasta ned artikkelen, om artikkelen blei lest, verdsett eller kanskje til og med sitert. Derimot veit vi altså at brukaren har vist interesse for den. Det kan vere nyttig nok, det. Eg har testa tenesta for mine spesialområde, og synest det kjem opp interessante forslag. Vi kjem i tillegg til å spørre brukarane om dei fann tenesta nyttig.

Nokre punkt å vere merksam på:

1) Sidan tenesta koplar klikk på elektronisk tilgjengelege artiklar, vil artiklar som ikkje finst elektronisk eller som ingen har klikka på (gjennom SFX den siste tida) mangle data, og dei vil følgjeleg mangle forslag

2) Du kan gå til artikkelen gjennom å klikke på artikkeltittel. Det tar deg normalt direkte til artikkelen hos utgjevar

3) Du kan opne ny UBB-meny for ein interessant artikkel (eventuelt med nye artikkelforslag) gjennom å klikke på den raude krusedullen til høgde (SFX-symbolet).

4) Du kan laste ned ein eller alle artiklane til EndNote ved å hake av referansane

Smakebit på bX

Lurer du på ka bX står for? Det gjer vi i portalgruppa også. Vi sov nok i timen, men svaret er heller ikkje så lett tilgjengeleg. Eg antar at van der Sompel har latt seg inspirere av minst ein av Wikipediainnførslane på temaet bX

3 comments:

 1. En liten kommentar til ISIs Related records.
  Disse baserer seg på felles referanser, ikke siteringer. Men det var sikkert det Hege mente.

  ReplyDelete
 2. Kanskje innledningsteksten kan være mer spesifik:
  Bruker interessert i denne artikkelen også klikket på.
  Synes det er litt vagt med å si: viste også interesse for.

  ReplyDelete
 3. Du har så rett, om 'siteringer' Susanne. Har endra det i teksten. Når det gjeld bX-teksten, må eg tygge litt meir på det, og snakke med dei andre i portalgruppa.

  ReplyDelete