Tuesday, April 6, 2010

Akademiske nettverk

For unge forskere som vil ut og fram er det viktig å bygge opp sosiale nettverk. Med Web 2.0 er det kommet en rekke interaktive verktøy (à propos blogging) som inviterer til et fagligsosialt fellesskap og bygger ned eksisterende terskeller. I hvorvidt ny fagkunnskap publiseres her først kan diskuteres, men å delta sosialt er ofte avgjørende for å etablere seg faglig.
I Researchtrends 16, et nyhetsblad fra Elsevier, listes nedenforstående forskernettverk - verdt å ta en titt på og ikke minst delta aktiv:


 • Academia.edu: nicknamed the “FaceBook
  for scientists” and claiming to help academics
  answer the question: who’s researching what?
 • BioMedExperts.com: an online community for
  biomedical researchers which claims to analyze
  the profiles of more than 1.8 million scientists.
 • Epernicus: founded in 2008, Epernicus claims to
  be “The shortest path to people and expertise in
  your scientific network”.
 • Laboratree: developed by Indiana University,
  Laboratree is both a social-networking site for
  scientists and a research-management tool.
 • ResearchGate: launched nearly two years ago, it
  now claims to have more than 250,000 members.
 • ResearchPages: a project-focused site for
  researchers, which has been live for a few years.
 • Scilink: dubbed the “LinkedIn for scientists”,
  Scilink is said to have mined over 104 million
  relationships from the literature, and to have
  more than 40,000 users.

Vet du om flere nettverk?

1 comment:

 1. Interessant forberedelse til vårens Phd kurs

  ReplyDelete