Tuesday, June 22, 2010

Kunnskapsbaserte bibliotek

Ein skulle jo tru at det var temmeleg sjølvsagt. Vi forvaltar, til og med pushar litteratur, og har som mål velinformerte, velfunderte studentar og forskarar. Men er vi alltid like nøye med å basere våre eigne profesjonelle beslutningar eksisterande kunnskapsbase? Er vi informasjonskompetente i eigen praksis? Søker vi opp den litteraturen vi sjølve treng? Om brukarbehov, for eksempel? Om andre, utprøvde undervisningsopplegg? Om erfaringar med opningstider? I det heile tatt 'best practice'?

Eg er på ingen måte best i klassen, men prøver å avansere :-) For eksempel gjennom å delta i arbeidet med ein litteraturstudie rundt PhD-undervisning. I går blei eg dessutan gjort merksam på eit seminar som skulle gått i vår, men som er utsett til seint i september, "Turning Knowledge into Practice" (takk, Regina). Og akkurat i dag fekk eg ein mail om tidsskriftet 'EBLIP, 'Evidence based library and information practice', via 'Peter Alsbjers Blogg' Innhaldslistene ser varierte og interesante ut.

På tide å praktisere det vi preikar?

No comments:

Post a Comment