Wednesday, January 20, 2010

Fødde med digitale ski på beina?

Det er lett å stø seg på at dagens studentar er digitale urinnvånarar, 'digital natives', og å rekne med at deira digitale intuisjon stettar dei fleste daglege student-behov (utanom muligens avanset søking). Då kan det vere verdt det å merke seg seg dette avsnittet, frå ein artikel om bloggbruk i informasjonskompetanseundervisninga:

In giving the students freedom to choose their own Blogger login and web address we opened ourselves up to an avalanche of techical support issues. Nearly one-third of the students forgot their login and had difficulties using the Blogger forgotten password retieval facility and, despite training, some also struggled to create new posts, insert images and view their blog. Most of these students were aged 18-21, part of the 'digital native' generation. Although the Blogger software seemed intuitive to the thirty-something and fourty-something academic librarians, this was not the case for the students. They stumbled over basic technical issues and while they may have been born into a digital world, not all were born digital.

Det å vere oppvaksen i ein kultur eller i eit språk, treng ikkje bety at ein har eit reflektert forhold til system og struktur og hensiktmessig navigasjon. Slike trekk kan det faktisk vere lettare å få auge på når ein kryssar over til eit språk eller ein kultur ein sjølv ikkje er oppvaksen med. Ikkje kan ein heller forvente å beherske alle ferdigheiter som verdsettast i kulturen. Ikkje alle nordmenn er heller fødde med ski på beina.

Sært nok: På utveksling i USA spurte min amerikanske kontorkamerat til meg til stadigheit korleis engelske ord stavast. Då eg påpeikte det sære i det, fekk eg til svar at eg jo stort sett kom med rett svar. Mi forklaring? EG hadde lært meg eit bilde av ordet, han korleis det høyrdest....

No comments:

Post a Comment