Friday, January 15, 2010

Den klaraste konlusjonen ein kan trekke frå UBs utkast til tiltaksplan, er at kontinuiteten bør vere sikra :-)

Wordle: Tiltaksplan UB

No comments:

Post a Comment