Friday, August 6, 2010

Kvifor PLoS One?

I eit intervju seier Craig McClain, tidlegare fagredaktør i PLoS One, dette:

My primary attraction is Open Access. I believe science should not be a privilege of the wealthy or well funded, whether it be scientists, the public, research institute, universities, or even countries. Science is not only research, but also communication of the research to the both other scientists and the public. Communication is a step of
the Scientific Method. Thus, science that is hidden behind a wall is incomplete.
Kursiv lagt til av meg.

Han peikar vidare på umiddelbar tilgang ( i motsetning til å vente på fjernlån) som grunn til å velje OA. I tillegg set han pris på at PLoS One ikkje har 'novelty' som eit kriterium i fagfellevurderinga. Dette siste har eg lurt på mange gonger. Korleis kan gjennomtesting og etterprøving vere ideal når kriteria for å faktisk få arbeidet publisert er at det er nytt? Ei av forskinga sine indre konflikter?

McClain bloggar (inklusive forskingsbloggar) forøvrig på Deep Sea News.

Heile intervjuet kan lesast her.

1 comment:

  1. For øvrig har PlosOne en svært høy Impact Factor, og reviewprosessen må kunne sies fungerer etter intensjon.
    Skepsisen til OA publisering har gjerne rettet seg mot at reviewprosessen er for slapt, men dette argumentet ser ikke ut til å holde. Helt motsatt seiler OA-tidsskrifter opp. Veldig gledelig.

    Mon tro om Open Access blir standard for vitenskapelig publisering. Har dere lagt merke til at UB betaler OA publisering hos Springer?

    ReplyDelete