Tuesday, March 30, 2010

Kva forventar studentar av oss?

Som eg sit her og les om informasjonskompetanse og prøvar å setje meg inn i studentars læringsmotivasjon, dumpar ein bloggpost ned i min Google Reader, delt med meg av ei eller anna venleg sjel. Tittelen treff rett i mitt fokuspunkt:

Hm. Hva i all verden forventer en student av et universitetsbibliotek?

Svært interessant lesnad. Glimrande supplement til alt vi måtte få til av fokusgrupper og liknande. Les, så augo blir store og bloggforma.

No comments:

Post a Comment