Friday, November 27, 2009

Siteringsanalyser for treff i Google Scholar

Kjenner du til Citation Reports i WoS, hvor det oppgis antall treff, antall siteringer, siteringshyppighet og h-indeks?
Samme analyser kan du få for søkeresultat i Google Scholar. Statistikken ligger ikke ferdig klar i Google Scholar men i lett og fritt tilgjengelig programmvare.

For eksempel i PoP (Publish or Perish) eller Tenurometer.

For å rense resultatlisten for dubletter eller poster som opplagt ikke er "scholarly", kan treffene krysses vekk. En kan også eksportere referansene for eksempel i RIS format for videre analyser.

PoP kan lastes ned på http://www.harzing.com/pop.htm.
Tenurometer er en extension i FireFox nettleser http://tenurometer.indiana.edu/

Hvis du vil overlate rensing av trefflisten til et annet program kan du bruke CleanPoP http://cleanpop.ifris.net/

No comments:

Post a Comment