Wednesday, May 18, 2011

Firefox & RSS-feeds

På heimemaskinen har eg lasta ned Firefox 4. Reint bortsett frå at layouten var endra til alt det eg ikkje likar ved IE, så la eg kjapt merke til ein ting: Den kjekke vesle RSS-knappen til høgre i adressefeltet var blitt borte. Sukk. Litt gugling ga meg ei forklaring på kva eg skulle gjere i staden (velje Bookmark-menyen og derfrå 'Subscribe to this page', to klikk i staden for eitt), og ei forklaring på kvifor den blei borte (berre 3 % av brukarane nytar knappen). På den andre sida, det er tunge brukarar.

Personleg synest eg det var sært å droppe knappen. Eg meinar, hertillands køyrer vi rundt i bilar der speedometeret (og kapasiteten) får til over 200 km/t, det doble av tilletne fartsgrenser. Om det no nokon skulle sjå det som eit generelt prinsipp å fjerne funksjonalitet dei fleste ikkje kan, treng eller vil bruke....

Jaja, då gjenstår det berre å endre eit par slides til workshop ;-)

No comments:

Post a Comment