Wednesday, February 10, 2010

Sjølvrensande vitskap.....

Denne gongen ikkje om bibliotek, men om dei vitskapane vi skal tene

Science, warts and all, is still the best way of finding out, and is absolutely vital in informing government policy.

Les heile artikkelen av John Krebs, zoolog, lærebokforfattar og rektor ved Jesus College, Oxford i Times Online (We might err, but science is self-correcting). Eg fann artikkelen gjennom http://richarddawkins.net/

No comments:

Post a Comment